Obres de PETIT FORMAT

Galeria Jordi Barnadas

Obres de varis artistes, de 30 x 30 cm o mides semblants.

Obres

Liz

30 x 30 cm

450

Nit

30 x 30 cm

550

Obra gràfica